Nauczyciele

nauczyciele2Bezpośredni kontakt z nauczycielem ma w buddyzmie Diamentowej Drogi  wielkie znaczenie. Nauczyciel, uczeń i proces nauczania, to pewna całość – dzięki niej możemy się rozwijać. 
Nauczyciel inspiruje do praktyki, przekazuje metody i potwierdza postępy ucznia na ścieżce. Pomaga w przezwyciężeniu własnych ograniczeń, w rozpuszczeniu błędnych, sztywnych poglądów, które uniemożliwiają nam rozpoznanie naturalnego stanu umysłu: wolności, otwartości, nieograniczonej radości i współczującej aktywności. Nauczyciel jest bezpośrednim odzwierciedleniem urzeczywistnienia oświeconych właściwości ucznia.

XVI Karmapa

XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże był jednym z największych nauczycieli buddyjskich i mistrzów medytacji swoich czasów. Urodził się w 1924 roku w królestwie Derge we wschodnim Tybecie.W roku 1931 XVI Karmapa otrzymał święcenia mnisie, a następnie rozpoczął studia w tradycyjnej siedzibie Karmapów – klasztorze Tsurpu

 

Czytaj więcej...

XVII Karmapa

XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże urodził się w Tybecie 6 maja 1983 roku jako syn Mipama Rinpocze, wielkiego lamy linii Ningma oraz Deczen Łangmo, pochodzącej z rodziny o królewskich korzeniach. W 1994 roku cała jego rodzina zbiegła z okupowanego Tybetu do Nepalu, a następnie do Indii. W marcu tego samego roku młody Karmapa przyjechał do New Delhi, gdzie został oficjalnie rozpoznany i ogłoszony Karmapą przez Szamara Rinpocze.

 

Czytaj więcej...

Szamar Rinpocze

Kunzig Szamar Rinpocze byłdrugim po Karmapie lamą w duchowej hierarchii szkoły Karma Kagyu. Pierwszy Szamar Rinpocze, Kedrup Trakpe Senge (1283-1349) był głównym uczniem III Karmapy Randziung Dordże. Drugi Szamar Rinpocze, Kaczo Łangpo, otrzymał od IV Karmapy Rolpe Dordże Czerwoną Koronę,

 

Czytaj więcej...

Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl jest jednym z niewielu wysoko wykwalifikowanych lamów i nauczycieli medytacji w tradycji buddyzmu szkoły Karma Kagyu na Zachodzie.
Wraz z żoną Hannah zostali w 1969 roku pierwszymi zachodnimi uczniami największego mistrza medytacji swoich czasów XVI Karmapy.

 

Czytaj więcej...

Hannah Nydahl

W grudniu 1969 roku Hannah Nydahl i jej mąż Ole zostali pierwszymi zachodnimi uczniami największego mistrza medytacji swoich czasów XVI Karmapy, a następnie na jego prośbę zaczęli przekazywać nauki Diamentowej Drogi w Europie i obu Amerykach. 

 

Czytaj więcej...

Lobpyn Tseczu Rinpocze

Lobpyn Tseczu Rinpocze urodził się w królestwie Bhutanu w 1918 roku i był jednym z ostatnich wielkich mistrzów medytacji żyjących współcześnie. W wieku 13 lat rozpoczął naukę i praktykę pod duchową opieką swego wuja Lamy Szieraba Dordże w Nepalu. Tam otrzymał nauki Buddy i medytował w surowych warunkach, w jaskiniach i świętych miejscach buddyjskich.

 

Czytaj więcej...

Kalu Rinpocze

Kalu Rinpocze urodził się w 1905 roku w Kham (Wschodni Tybet). Miał 11 lat, gdy otrzymał mnisie święcenia, jako szesnastolatek udał się na trzyletnie odosobnienie medytacyjne, a w wieku 25 lat rozpoczął piętnastoletnie życie ascety w górach w rejonie Derge. 

 

Czytaj więcej...

Szierab Gjaltsen Rinpocze

Szierab Gjaltsen Rinpocze urodził się w 1950 roku w Nepalu. Jest w pełni wykwalifikowanym lamą linii Kagyu. Od XVI Karmapy Rangdziung Rigpe Dordże Rinpocze uzyskał tytuł „Maniła”, który oznacza, że powtórzył mantrę Om Mani Peme Hung – będącą wyrazem oświeconego współczucia naszej natury buddy – więcej niż miliard razy.  

 

Czytaj więcej...

Lama Dzigme Rinpocze

Lama Dzigme Rinpocze urodził się w 1949 roku we Wschodnim Tybecie. Jest uczniem XVI Karmapy Rangdziung Rigpe Dordze. Jako w pełni wykwalifikowany nauczyciel został wyznaczony przez XVI Karmapę do prowadzenia klasztoru Dhagpo Kagyu Ling we Francji. Działalność Rinpocze jest ściśle związana z Europą, gdzie podróżuje i udziela nauk.

Polscy Nauczyciele

Od ponad 40 lat Lama Ole Nydahl nieustannie podróżuje po całym świecie wygłaszając wykłady na temat buddyzmu, odpowiadając na pytania dotyczące buddyjskiej praktyki i prowadząc kursy medytacyjne. Niektórzy jego uczniowie posiadają już na tyle duże doświadczenie i wiedzę odnośnie nauk Buddy, że Lama poprosił ich, aby również dzielili się tym w ośrodkach i grupach medytacyjnych Diamentowej Drogi.  Zapraszani do różnych miast, prowadzą wykłady publiczne oraz w ośrodkach medytacyjnych. Można uzyskać od nich kompletne informacje na temat buddyzmu i praktyki medytacji. Poniżej przedstawiamy polskich nauczycieli, wraz z danymi kontaktowymi.

 

Czytaj więcej...

Chcesz wiedzieć więcej?
Artykuły w magazynie Diamentowa Droga:
icon2„Uczył nas w bardzo zręczny sposób” Hannah Nydahl Wykład na temat życia i pracy XVI Karmapy. 

icon2„Nauczyciel jest podstawą wszystkiego” Lama Ole Nydahl Fragment wykładu o roli nauczyciela w buddyzmie Diamentowej Drogi.  

icon2„Nauczyciel i uczeń w buddyzmie” Lama Ole Nydahl Wykład na temat relacji nauczyciela i ucznia w buddyzmie Diamentowej Drogi.

icon2„Podstawa wadżarajany czyli relacja nauczyciel – uczeń” Maggy Lehnert-Kossowski Wyjaśnienia dotyczące relacji nauczyciela i ucznia w buddyzmie Diamentowej Drogi.

icon2„Reczungpa” – życiorys Reczungpy wielkiego mistrza medytacji żyjącego w XI w.n.e

icon2„Poszukiwanie Tilopy przez Naropę” Życiorys Naropy, wielkiego uczonego i mistrza medytacji żyjącego w XI w.n.e  

icon2„Ścieżka oddania” Maggy Lehnert-Kossowski Wspomnienia o Lobpynie Tseczu Rinpocze - wielkim mistrzu medytacji oraz budowniczym stup w Europie
 
Polecane strony www po polsku
icon1 www.lama-ole-nydahl.pl
(Strona poświęcona Lamie Ole Nydahlowi)

icon1 www.diamentowadroga.pl
(Magazyn "Diamentowa Droga" on-line)

icon1 www.o-smierci-i-odrodzeniu.pl
(Strona poświęcona nowej książce Lamy Ole Nydahla na temat śmierci)

icon1 www.youtube.com/BuddyzmPL
(Kanał You Tube z wykładami Lamy Ole Nydahla)

icon1 www.kfshop.pl
(Sklep internetowy z książkami o tematyce buddyjskiej)

icon1 www.fsh.pl
(Oficjalna strona Fundacji Stupa House, organizacji popularyzującej wartości kultury tybetańskiej)

icon1 www.dharmamovie.org
(Oficjalna strona Fundacji Dharma Movie Project, organizacji zajmującej się dokumentacją filmową historii buddyzmu Diamentowej Drogi.)

Polecane strony www w języku angielskim
icon1 www.diamondway-buddhism.org
(Ogólnoświatowa strona poświęcona
Buddyzmowi Diamentowej Drogi)

icon1 www.karmapa.org
(Oficjalna strona XVII Karmapy Trinlej Taje Dordże)

icon1 www.europe-center.org
(Strona międzynarodowego ośrodka Buddyzmu Diamentowej Drogi )

icon1 www.lama-ole-nydahl.org
(Oficjalna strona Lamy Ole Nydahla)

icon1 www.diamondway-teachings.org
(Oficjalna strona z wykładami on-line
Lamy Ole Nydahla)

icon1 www.youtube.com/user/BuddhismDiamondWay
(Kanał You Tube z wykładami
Lamy Ole Nydahla)

Materiały dla nauczycieli szkolnych »
Materiały prasowe »

© Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu 

   materiały prasowe »    dla nauczycieli szkolnych »